top of page

Engagemang

Med​borgarkartan, online

Genom vår satsning på medborgardialoger skapade vi ett onlineverktyg för att låta så många som möjligt komma till tals vid större samhällsförändringar.

Upplands Väsby köpte in tjänsten i arbetet med sin nya översiktsplan.

Bostadspolitik

Kortintervju i tidningen arkitekten om vikten av att bevaka arkitektoniska kvaliteter, även när behovet av många bostäder är skriande.

Vunnen markanvisning

Vi vann markanvisningen för Sanda backar i ett svårt kuperat läge i Upplands väsby.

Genom att förstå både geografin och det känsliga läget vid områdets infart, lyckades vi övertyga kommunen om förslaget.

bottom of page