top of page

Aktuellt

Östra Sala backe

Synk Arkitektur lyckades komma med i mycket hård konkurrens när Uppsala kommun öppnade för nya byggaktörer i första etappen av Östra Sala backe. 

Två kvarter blev det med de poetiskt klingande namnen Daggvidet och Nattviolen.

Byggande Arkitekter

Synk Arkitektur har varit medlemmar i Föreningen Byggande Arkitekter sedan starten 2015. Föreningen består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra.

bottom of page