7-1

KTH-Byggvärlden

09

Dec2016
Kursdeltagarna skall vara samhällsbyggare med tre års yrkeserfarenhet och en stark vilja att leva sig in i andra människors perspektiv. Men framförallt läggs stor vikt vid blandning av deltagare så att många roller och perspektiv finns representerade i kursen. - Att höra några av landets ledande befattningshavare inom samhällsbyggnadssektorn ... Fortsätt läsa
img_0785

07

Dec2016
Stockholms byggnadsförening har genom en donation på 10 Mkr varit initiativtagare till en kurs på KTH som vänder sig till arkitekter, byggare och tjänstemän för att öka förståelsen för varandras roller och för att gemensamt lösa konkreta samhällsbyggnadsprojekt tillsammans med ledande befattningshavare i branschen. Första kursen "Komplexitet & konflikter i ... Fortsätt läsa
img_8483

08

Okt2016
Inom ramen för Open House Stockholm visar vi upp reaktorn på KTH idag. Kom och upplev ett märkligt underjordiskt rum! www.openhousestockholm.se Äventyr under marken- Reaktorhallen, R1 25 meter under ytan på KTH Campus fanns Sveriges första kärnreaktor, experimentreaktorn R1. Den var inte bara vår första kärnreaktor, utan även Sveriges första avställda och avvecklade ... Fortsätt läsa
Slussen

10

Mar2016
Med Anders Johansson, prefekt på Arkitekturskolan KTH, Elisabeth Martin, VD Stockholms Byggmästareförening och Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna, publicerade vi idag en debattartikel om vikten av samverkan mellan allmänheten och professionerna för att möjliggöra våra expansiva bostadsbyggnadsmål. Därför har vi även bildat Open House Stockholm, en årlig arkitekturfestival som ger allmänheten ... Fortsätt läsa
IMG_4279

12

Okt2015
Fasadens roströda cortenstål samspelar med de äldre husens röda tegelarkitektur och bildar en ny och visuellt synlig entré till KTH. Den böljande organiska rumsorganisationen kommer även att öppnas upp för publik verksamhet och fungera som mötesplats och diskussionsplats. Arkitekter för projektet är Tham Videgård. Ytan är på 8 800 kvm ... Fortsätt läsa