SIPRI: Ombyggnad för fredsforskare i historisk byggnad.