Mehmet Kaplan talar om arkitektonisk kvalitet på Byggherredagen.