Leder workshop om innovativa bostäder för asylsökande.