Kulturministern talar om livet mellan husen i Almedalen!