Karin Wanngård talar om ett demokratiskt hållbart Stockholm.