Intervjuad i Byggindustrin om KTH-kursen som vi varit med och skapat!